Uitbreiding Oude Kerk

Waar dikwijls wordt gekozen om een kerk te sluiten door terugloop in bezoekers, is in de Oude Kerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer juist besloten voor uitbreiding, om ruimte te bieden aan zowel kerkelijke als andere activiteiten (zoals vergaderingen, ontvangsten en concerten).